- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: PAS i PDI :: Eines i recursos

Documents i llenguatge administratius

El llenguatge administratiu requereix un estil formal, la qual cosa no vol dir necessàriament que aquest ha de ser solemne. És important simplificar la redacció i fer-la més transparent ja que l'objectiu és assolir una comunicació senzilla i inequívoca, que no permeta ambigüitats. Per a aconseguir-ho, la UPV compta amb el Manual de documents i llenguatge administratius, un text ratificat pels rectors de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Aquest manual, de compliment obligat, conté tant models d'informes, cartes, saludes, resolucions... com normes quant a l'ús de les majúscules, el tractament protocol·lari, la fraseologia i d'altres. Està escrit en valencià, però les propostes que es recullen a les seues pàgines s'han d'aplicar igualment en castellà.Manual de Documents i Llenguatge Administratius  

Aquest manual està escrit de manera clara i senzilla. No es tracta, per tant, d'un text lingüístic per a gramàtics i filòlegs, sinó d'una obra pràctica que pretén ser útil per a qualsevol persona que en algun moment de la jornada laboral haja de redactar unes línies per a comunicar-se amb un interlocutor. Així, doncs, aquest manual servirà a qui escriga una nota d'avís, la resposta a un correu electrònic o l'informe d'una activitat.


El manual es compon de dos llibres diferents. El primer volum recull els documents més habituals en l'administració pública com ara la convocatòria, el conveni, el currículum, la resolució, la carta, la declaració jurada, el saluda... De cada un d'aquests, s'inclou la definició, les característiques, l'estructura, fraseologia, terminologia i exemples.


El segon volum està dedicat a les particularitats del llenguatge administratiu i resol de manera unívoca els problemes principals quant a abreviatures, ús de majúscules i minúscules, tractament protocol·lari, llenguatge no sexista...


Per a consultar-lo, és necessari accedir a la informació personalitzada. Punxa en l'enllaç Informació per a la comunitat universitària i trobaràs els dos volumns en format pdf.UPV
UPV
UPV

EMAS upv