- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur estudiant :: I després de les PAU, què? :: Accés

Vinc de batxillerat

El batxillerat es compon de dos cursos acadèmics. Hi ha tres modalitats:


1. Ciències
2. Humanitats i Ciències Socials. Amb dos itineraris diferents: Humanitats i Ciències Socials
3. Arts


Una vegada finalitzat el batxillerat, l'alumnat que vulga matricular-se d'una carrera ha de superar les proves d'accés a la universitat, les PAU.


En les PAU, els estudiants s'han d'examinar obligatòriament de les cinc assignatures troncals generals, inclosa la llengua cooficial:


1. Castellà
2. Valencià
3. Idioma Estranger
4. Història d'Espanya
5. Assignatura vinculada a la modalitat de batxillerat: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II.


En les PAU, l'alumna o alumne ha d'obtenir una nota igual o superior a 4 punts.


La qualificació per a l'accés als estudis universitaris es calcula ponderant un 40% de la qualificació de la prova i un 60% de la qualificació final de batxillerat, sempre que aquesta ponderació siga igual o superior a 5 puntos.


Per a poder augmentar la qualificació per a l'admissió, l'alumne o alumna que vulga millorar la nota d'admissió pot presentar-se, almenys, a dues assignatures de les troncals d'opció, cursades o no cursades.


Una vegada realitzada la prova d'accés, té lloc el procés de preinscripció, del qual resulten les llistes de persones admeses en cada centre universitari.

UPV
UPV
UPV

EMAS upv