- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

Normativa 
Formació alumnat
TALLERS DE FORMACIÓ PER A L'ALUMNAT DE LA UPV

El programa de formació “Desenvolupament personal” per a estudiants de la UPV, et proporciona estratègies per a aplicar en la vida personal i estudiantil. Per a donar resposta a les necessitats formatives i aconseguir els teus objectius acadèmic-personals, t'oferim una gran varietat de temàtiques i modalitats de formació.

La inscripció és GRATUÏTA. En finalitzar cada activitat, s'emet un certificat d'aprofitament. Aquesta formació, es pot CONVALIDAR per un màxim de 2 crèdits ECTS optatius, a raó de:

• 30 hores en cursos de l'ICE relacionats amb Competències transversals convalidables per 1 crèdit ECTS.
• 30 hores en cursos de l'ICE relacionats amb Desenvolupament personal convalidables per 1 crèdit ECTS.

Quan s'hagen cursat les 30 hores de cada apartat, s'ha de contactar amb la Secretaria de l'ICE, a través del correu electrònic: ice@upvnet.upv.es, o crear un Poli[Consulta] a l'ICE – Cursos de formació – Dirigits a l'alumnat, per a sol·licitar que s'emeta el certificat de reconeixement de crèdits per activitats en estudis de Grau i, a continuació, presentar-ho en el centre de la UPV on curses els teus estudis.

En el blog de l'ICE pots consultar més informació sobre el programa de formació.


EMAS upv